Trang chủ Tin tức Nitơ làm sạch trồng kính, Gas cho Zeiss chất lượng
Nitơ làm sạch trồng kính

Gas cho Zeiss chất lượng

Các Zeiss đã được đồng nghĩa với các thiết bị quang học chất lượng cao nhất trong hơn 150 năm. Từ năm ngoái, Carl Zeiss SportsOptics GmbH ở Wetzlar đã được sử dụng nitơ từ Messer để làm sạch trồng kính chất lượng cao cho ống nhòm. Nhờ có độ tinh khiết cao và khô hoàn toàn, khí nitơ làm sạch trồng kính có hiệu quả hơn không khí nén. Ống nhòm cũng sử dụng nitơ để ngăn chặn phun sương như là kết quả của độ ẩm. Công ty sử dụng hơn một triệu mét khối khí nitơ cho mỗi năm. Một bồn chứa nitơ cao, có thể được nhìn thấy từ xa, do đó, đã được cài đặt trên trang web tại nhà máy Hesse của chuyên gia quang học.
    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.