Trang chủ Tin tức Khí cho cuộc sống - tạp chí các loại khí công nghiệp

Khí cho cuộc sống - tạp chí các loại khí công nghiệp

"On Air" bây giờ gọi là "khí cho cuộc sống" ...

... nhưng đó không phải là thay đổi duy nhất. Sau nhiều thành công của "On Air", chúng tôi đã quyết định làm mới tạp chí khí công nghiệp của chúng tôi trong một định dạng mới. Chúng tôi muốn làm cho tính linh hoạt của các loại khí công nghiệp và các ứng dụng hấp dẫn hơn cho độc giả của mình. Sau tất cả, các loại khí như oxy, nitơ, khí cacbonic và heli, sử dụng kết hợp với các quy trình thông minh, giúp đỡ để làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta dễ dàng hơn, an toàn và thoải mái hơn. Đồng thời, khí công nghiệp có thể làm một đóng góp tích cực để bảo vệ môi trường. Điều này tái định hướng của tạp chí được thể hiện trong tên mới, "khí cho cuộc sống", mà cũng là viết tắt của báo cáo đó là sống động và đa dạng, và đôi khi bất ngờ hoặc mở ra triển vọng mới - như chính cuộc sống.


    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.