Trang chủ Tin tức Tập đoàn Messer nhận giải thướng về tài chánh
Tập đoàn Messer nhận giải thướng về tài chánh
Tập đoàn Messer là một chuyên gia khí công nghiệp gia đình vừa dành được giải thưởng Fikomm-Award 2009 cho thông tin tài chánh tốt nhất trong lãnh vực kinh doanh tầm trung có doanh số trên 100 triệu euros. Giải thưởng trị giá 10.000 euros, Messer sẽ hiến tặng phần tiền này cho  Dr. Hans-Messer-Sozialstiftung. Dr. Hans-Gerd Wienands là CFO của tập đoàn Messer cho biết “Nhiều công ty đang khốn đốn do khủng hoảng tài chánh. Báo cáo tài chánh hàng tháng của chúng tôi tạo nên sự phản ánh quan trọng đối với nội bộ và các đối tác”. Các báo cáo về phát triển kinh doanh và tình hình tài chánh, ngân sách, dự đoán được tập đoàn Messer sử dụng cho việc quản lý nội bộ, nó được sử dụng cho hơn 30 quốc gia với khoản 120 công ty.
 
Chín công ty đã được đề cử cho giải thưởng Fikomm-Award. Lễ trao giải đã diển ra tại Vulkanhalle ở Cologne dưới sự bảo trợ của  bộ trưởng Liên Bang về kinh tế và kỷ thuật.
 


    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.