Trang chủ Tin tức Tiêu chuẩn quốc tế mới về khí bảo vệ

Tiêu chuẩn quốc tế mới về khí bảo vệ
 
Sự tiêu chuẩn hóa về khí hàn trơ đồng nhất trên toàn thế giới dưới tiêu chuẩn DIN EN ISO 14175. Trước đây, khí hàn trơ được chuẩn hóa tiêu chuẩn Châu Âu DIN EN 439.
 
Chuyên gia về khí Messer cung cấp bản so sánh tại trang web www.messergroup.com nhằm trình bày thông tin toàn diện về tiêu chuẩn mới của khí hàn trơ. Sự chuẩn hóa mới này dành riêng cho khí hàn trơ đối với các công ty hoạt động quốc tế.


    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.