Trang chủ An toàn Messer Hải Phòng Nhận Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm của Bộ Y Tế
Messer Hải Phòng Nhận Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm của Bộ Y Tế

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng đã được Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế trao Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm vào tháng 3 năm 2015. Theo đó, nhà máy tại Hải Dương được chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất khí ni tơ thực phẩm, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật QCVN 4-7:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy.


Một số ứng dụng của khí nito trong thực phẩm, nước giải khát:
- Tạo môi trường yếm khí giúp tăng cường khả năng bảo quản sản phẩm. Dùng trong quá trình đóng gói thực phẩm với các sản phẩm như snack, cà phê hòa tan dạng gói, đóng nắp lon ( ghép mí lon ), sản xuất nước giải khát, rượu, bia ( sử dụng nito dạng khí ).
- Đông lạnh nhanh thực phẩm. Ứng dụng làm kem, cocktail ( sử dụng nito lỏng ).
- Ngăn ngừa trình oxy hóa trong sản xuất dầu ăn ( sử dụng nito khí hoặc nito lỏng ).
- Và một số ứng dụng khác trong thực phẩm sử dụng đến nitơ lỏng hoặc nitơ khí.

    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.