Trang chủ Tin tức 100 phần trăm Messer

100 phần trăm Messer

Sự trở lại của công ty gia đình. 1898 đến ngày nay.

Được thành lập bởi ông Adolf Messer vào năm 1898 như một công ty gia đình, năm 1965 Adolf Messer và  Co. GmbH được sát nhập bởi ông Hans Messer con trai của nhà sáng lập với các bộ phận của Knapsack-Griesheim AG để hình thành Messer Griesheim GmbH.

Mặc dù Hoechst AG được giử lại 2 phần 3 cổ phần nhưng uy thế gia đình trên chính sách tập thể được duy trì. Sự về hưu của Hans Messer khỏi hoạt động quản lý, một chính sách tập đoàn được thay đổi trên đại bộ phận cổ đông, vào thập niên 1990, một chiền lược suy giảm toàn cầu đã đưa công ty đến bờ sụp đổ. 

Tuy nhiên, với quyết định của Stefan Messer, cháu của người sáng lập và là con trai của Hans Messer, để bảo vệ vị trí gia đình trong việc điều hành, kết hợp với sự hổ trợ tốt của các nhà đầu tư tài chính, đã đạt tới đỉnh cao trong  ›sự phục hưng của gia đình‹. Một lần nữa vào năm 2004,  Messer Group GmbH và Messer Eutectic Castolin Holding GmbH, đã trở thành một xí nghiệp công nghiệp gia đình.

 Part of the Messer World

    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.