Cơ hội nghề nghiệp

Messer tại Việt Nam, là một thành viên của tập đoàn Messer tại Đức và là một nhà cung cấp tầm cở Quốc Tế về khí công nghiệp, khí đặc biệt, khí y tế, cắt, hàn và xử lý bề mặt.
Chúng tôi giới thiệu một môi trường làm việc năng động và thử thách, tập trung chủ yếu vào việc đào tạo nhân lực và phát triển nghề nghiệp. Ở Messer, nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất.
Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh: chúng tôi tôn trọng quy tắc và thủ tục được thiết lập để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên.
Cơ hội công bằng cho tất cả nhân viên: Chúng tôi duy trì chính sách về cơ hội làm việc công bằng cho tất cả nhân viên và ứng cử viên.

Tầm nhìn và mục tiêu

Tầm nhìn.
Chúng tôi tự nhìn nhận mình là đối tác kinh doanh thông thạo cho việc đổi mới và quản lí nguồn nhân lực.

Mục tiêu.

  • Thiết kế và hổ trợ qui trình thay đổi ở cấp bậc tổ chức và cá nhân
  • Đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa, gia tốc thao tác nhân viên.
  • Hổ trợ ban quản lí với các công cụ quản lí.
  • Tăng nhận thức, tiềm lực cá nhân và xã hội của ban quản lí 

Vai trò.
Chuyên gia – Nhân tố thay đổi – Đối tác kinh doanh và dịch vụ 

Ưu thế.
Giải được định hướng – tương lai được định hướng – thuyết phục – thực tế - thông thạo – đổi mới – hiệu quả

Chính sách khích lệ

Ngoài lương cơ bản, chúng tôi còn đề xuất cho nhân viên nhiều chính sách khích lệ khác nhau với thu nhập hấp dẫn phù hợp thị trường dựa trên kinh doanh và nhân tố thành công.

Việc cần người

    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.