An toàn, Sức khỏe, Môi trường, và Chất lượng

Messer nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với các nhân viên cũng như đối với xã hội. Sự an toàn của nhân viên, an toàn trong sản xuất, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm của Messer đang và sẽ vẫn là ưu tiên cao nhất của Messer. 

Messer thiết lập các tiêu chuẩn làm việc để đảm bảo an toàn, chất lượng và sản xuất thân thiện với môi trường, cũng như cho sức khỏe và hạnh phúc của mỗi cá nhân.
Cùng với sách hướng dẫn sử dụng về An toàn- Sức khỏe- Môi trường- Chất lượng (SHEQ), dữ liệu an toàn sản phẩm (MSDS), và thông qua các cuộc kiểm tra an toàn và đào tạo về an toàn của Messer, các cố vấn An toàn- Chất lượng của Messer sẽ hỗ trợ bạn và giúp bạn đáp ứng mọi nhu cầu về sử dụng sản phẩm chất lượng & an toàn trong doanh nghiệp của bạn.

    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.