Ứng dụng và các lĩnh vực

Messer tại Việt Nam cung cấp đa dạng các loại khí và các giải pháp cho phần lớn các lĩnh vực. Để có thể cung cấp các thông tin theo yêu cầu một cách trực tiếp nhất, chúng tôi đã phân loại các loại khí và các ứng dụng theo các lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi muốn làm nhiều hơn việc chỉ là một nhà cung cấp khí thông thường cho khách hàng bằng cách cung cấp cả các giải pháp kỹ thuật đồng bộ theo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi, với sự hỗ trợ của Trung tâm R&D, mang lại sự sáng tạo, đổi mới và chuyên môn sâu cho một số lớn các quy trình và các ngành công nghiệp.

    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.