Các loại khí

Các loại khí từ axetylen đến xenon

 

Messer cung cấp cho bạn đa dạng các loại khí – dạng lỏng hoặc khí với vô số mức độ tinh khiết khác nhau. Khí được lấy trực tiếp từ không khí xung quanh thông qua quá trình tách khí. Các loại khí khác như cacbon điôxit và các khí nhiên liệu, được lấy từ các nguồn công nghiệp khác. Hệ thống cung cấp khác nhau được sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng và số lượng yêu cầu.

 Bảng dữ liệu
 Các loại khí kỹ thuật
 Các loại khí cho công nghiệp thực phẩm
 Khí cắt và hàn
 Khí y tế
 Các khí đặc biệt
 Sản xuất và cung cấp
 Các trung tâm kỹ thuật chức năng